Όροι χρήσης

Ενημερώθηκε 18 Μαίου 2023

Ο ιστότοπος Agoraste.gr στο εξής καλούμενος «Ιστότοπος» ανήκει στην AspectSoft (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΣΦΥΡΗΣ), με έδρα την Ξάνθη (Ανδρέου Δημητρίου 35-37, ΤΚ: 67133), ΑΦΜ 122548016, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, email: info@aspectsoft.gr, και σκοπό έχει την παρουσίαση των ηλεκτρονικών καταστημάτων της χώρας για την προβολή του συνόλου ή μέρους των προϊόντων τους.

Η συμμετοχή των ηλεκτρονικών καταστημάτων στον Ιστότοπο γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς αυτά. H AspectSoft, προκειμένου να εξασφαλίσει την ποιότητα του Ιστοτόπου, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από την προβολή που κάνει τμήμα προϊόντων ενός ηλεκτρονικού καταστήματος ή και το σύνολο του καταστήματος, εάν κρίνει ότι οι πληροφορίες του είναι ανακριβείς ή τα προϊόντα του βλάπτουν η προσβάλουν τους επισκέπτες της.

Δεν διενεργούνται οικονομικές συναλλαγές στον Ιστότοπο. Ο ιστότοπος Agoraste.gr παρέχει απευθείας πρόσβαση στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων ηλεκτρονικών καταστημάτων και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους, στο περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να παρέμβει, ούτε να εγγυηθεί την ακρίβεια των περιεχομένων τους. Ως εκ τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών των ηλεκτρονικών καταστημάτων προς τις οποίες παραπέμπονται οι επισκέπτες. Ο σκοπός του Agoraste.gr είναι καθαρά ενημερωτικός προς διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν αποτελεί παρότρυνση ή προτίμηση προς κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα ή προϊόν. Οι επισκέπτες μας αποφασίζουν μόνοι τους τις αγορές τους κάνοντας μόνοι τους την έρευνά τους.

Η σειρά των προβαλλόμενων ηλεκτρονικών καταστημάτων αλλάζει διαρκώς κάθε 10 λεπτά αυτόματα, ώστε να έχουν όλα τα καταστήματα τις ίδιες ευκαιρίες προβολής, και επιπλέον δεν γίνονται συγκρίσεις τιμών ανά προϊόν. Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στον Ιστότοπο αποτελεί και έμμεση αποδοχή της χρήσης των εικόνων, περιγραφών, κλπ των προϊόντων της, χωρίς τα οποία η προβολή των προϊόντων της δεν είναι δυνατή.

Η AspectSoft καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα παρουσιαζόμενα είδη να είναι διαρκώς ενημερωμένα ως προς τις τιμές, περιγραφές, χαρακτηριστικά και φωτογραφίες, ώστε οι επισκέπτες της να είναι κατά το δυνατόν καλύτερα ενημερωμένοι. Αλλά τον τελικό λόγο για την ακρίβεια των πληροφοριών των προϊόντων τους έχουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα προς τα οποία οι επισκέπτες του Ιστοτόπου παραπέμπονται.

Η AspectSoft δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές των επισκεπτών ή των προβαλλομένων ηλεκτρονικών καταστημάτων για τις υπηρεσίες τους Ιστοτόπου. Παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για άμεμπτη λειτουργία του Ιστοτόπου, η AspectSoft δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι υπηρεσίες της θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Ακολουθώντας την πολιτική ίσων αποστάσεων προς όλες τις προβαλλόμενες επιχειρήσεις, η AspectSoft δεν κάνει ανάρτηση διαφημίσεων στον Ιστότοπο.

Για την ασφάλεια, η AspectSoft χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL για ασφαλείς online επικοινωνίες.

Η AspectSoft διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης της Υπηρεσίας Agoraste, ενημερώνοντας κατάλληλα τους επισκέπτες / χρήστες της ταυτόχρονα δε και το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Εξακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας Agoraste μετά από κάθε τροποποίηση των όρων παροχής της συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων.

Πολιτική Απορρήτου

Τηρούνται όλα τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής, και τους παρόντες όρους. Δεν διατηρούνται στοιχεία των επισκεπτών, καθότι δεν απαιτείται λογαριασμός σύνδεσης επισκέπτη.